scots church sicr_logo_large_transparent

Stichting Mamre

 

Hulp voor vreemdelingen en arme mensen in Rotterdam

De Stichting Mamre is voortgekomen uit een initiatief na een conferentie in Rotterdam over “Urban Mission” in 1996. De intentie was op dat moment om gastvrijheid te bieden aan met name immigranten zonder geldige verblijfspapieren in de stad. Door de jaren heen is de missie geleidelijk aan veranderd en heeft Mamre aansluiting gevonden bij mensen in nood in allerlei vormen. Centraal is blijven staan dat Mamre een baken van gastvrijheid wil zijn voor allen die zich met een nood ophouden in het centrum van de stad Rotterdam: vreemdelingen, zwervers en arme mensen. Een toevluchtshaven wordt hun geboden op de woensdagen in de hal van de Scots International Church Rotterdam, alwaar thee en koffie, een warme maaltijd, een luisterend oor en praktische adviezen beschikbaar zijn. Van 10:30 tot 14:00 uur verwelkomen vrijwilligers iedereen die binnenloopt en geven hun het gevoel dat ze thuis zijn. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, geven hun advies over gemeentelijke instanties, helpen ze met brieven en met taalvaardigheid in Nederlands en Engels.

Met uitzondering van het gratis gebruik van de kerkhal krijgt Mamre geen subsidies. De Voedselbank verschaft wekelijks de nodige proviand, maar het aanbod daarvan is sterk wisselend. Wat ontbreekt voor een goede maaltijd wordt door Mamre zelf ingekocht. Verse producten met een geldige houdbaarheidsdatum worden aan de bezoekers meegegeven. Vandaag aan de dag bezoeken ca 35 tot 50 hongerige zielen de inloop van Mamre.

NL27 INGB 0004 7583 54 van Stichting Mamre.
Mamre heeft een ANBI status (RSIN 8163.12.850), giften zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.

Tel. 010-4367769 of 06-29737489
Nieuwsberichten
09 mei 17

Inloop gesloten t/m woensdag 7 juni

Om het doorvoeren van een aantal organisatorische veranderingen mogelijk te maken zal de inloop GESLOTEN ZIJN VANAF WOENSDAG 10 MEI T/M WOENSDAG 7 JUNI. WE ZIJN WEER OPEN OP WOENSDAG 14 JUNI. Verder zal de stichting Mamre vanaf 30 mei starten als uitgiftepunt voor de Voedselbank en dit op wekelijkse basis.

En verder ...
Activiteiten

Activiteiten

De inloop Op de woensdagen, van 10:30 tot 14:00 uur, verwelkomen vrijwilligers iedereen die binnenloopt in de hal van de Scots International Church Rotterdam aan de Schiedamse Vest, ingang Schiedamse Singel. Allen die zich met een nood ophouden in het centrum van de stad Rotterdam zijn welkom: vreemdelingen, zwervers en arme mensen. De vrijwilligers geven hun het gevoel dat ze thuis zijn en luisteren naar hun verhalen. Er wordt gezorgd voor: thee en koffie een warme maaltijd een luisterend oor…

Lees verder
Vrijwilligers

Vrijwilligers

Het hart van Mamre wordt gevormd door haar vrijwilligers. Allen zetten zich in zonder enige vorm van beloning of vergoeding. Velen zijn al jarenlang betrokken bij het werk van Mamre. Bij de Voedselbank wordt iedere woensdag vroeg het nodige opgehaald. Met veel creativiteit wordt er altijd een heerlijke maaltijd bereid. Er zijn handen om de kok te helpen, tafels en stoelen op te stellen, eten rond te brengen en uit te delen, af te wassen en op te ruimen. Zonder…

Lees verder
Over Ons

Over ons

De Stichting Mamre is officieel opgericht op 11 september 2001. Sinds 27 september 2001 staat de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24326098. In de statuten worden Bijbelse principes als grondslag erkend. Het initiatief is interkerkelijk. De stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur krijgt geen vergoeding. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis. De stichting heeft als doel om vreemdelingen, zwervers en arme mensen met verschillende nationale, culturele en religieuze achtergrond gastvrij te ontvangen.…

Lees verder
Locatie

Locatie

Mamre is statutair gevestigd te Rotterdam met als officieel bezoekadres het privéadres van haar secretaris. "De facto" vinden echter alle activiteiten plaats vanuit de Scots International Church Rotterdam aan de Schiedamse Vest 121, ingang Schiedamse Singel. De stichting kan gratis beschikken over de hal van deze kerk op de woensdagen. De Schotse kerk is een Engels sprekende protestantse kerk die als sinds 1643 in Rotterdam gevestigd is. De huidige locatie is betrokken in 1952 nadat in 1940 hun kerkgebouw verwoest…

Lees verder
Contact

Contact

Correspondentieadres: Calandstraat 20F 3061 CB Rotterdam Tel. 010-4367769 of 06-29737489 Email: info@mamre.nl Bezoekadres: Woensdagen 11:30 - 14:00 uur Schiedamse Vest 121 3012 BH Rotterdam

Lees verder
Links

Links

Scots Church international Rotterdam Garden Wall Mosaic Voedselbank Rotterdam Pauluskerk Rotterdam Crisiscentrum Rotterdam Samen 010 Kerk in actie Vluchtelingenwerk Maasdelta Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

Lees verder