De inloop

Op de woensdagen, van 10:30 tot 14:00 uur, verwelkomen vrijwilligers iedereen die binnenloopt in de hal van de Scots International Church Rotterdam aan de Schiedamse Vest, ingang Schiedamse Singel. Allen die zich met een nood ophouden in het centrum van de stad Rotterdam zijn welkom: vreemdelingen, zwervers en arme mensen. De vrijwilligers geven hun het gevoel dat ze thuis zijn en luisteren naar hun verhalen. Er wordt gezorgd voor:

  • thee en koffie
  • een warme maaltijd
  • een luisterend oor
  • praktische adviezen
  • advies over de gemeentelijke instanties
  • hulp met brieven
  • hulp met talen Nederlands en Engels
  • verse producten met een geldige houdbaarheidsdatum om mee te nemen

Hulp “op maat”

Mamre biedt in individuele gevallen hulp “op maat”. Er wordt echter nagedacht over een meer structurele uitbreiding van de huidige activiteiten met meer maatschappelijke hulp. Voorwaarden zijn een bredere financiële basis en aanvulling van de vrijwilligers.

Video “Gebed voor de maaltijd”