De Stichting Mamre is officieel opgericht op 11 september 2001. Sinds 27 september 2001 staat de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24326098. In de statuten worden Bijbelse principes als grondslag erkend. Het initiatief is interkerkelijk. De stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur krijgt geen vergoeding. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis. De stichting heeft als doel om vreemdelingen, zwervers en arme mensen met verschillende nationale, culturele en religieuze achtergrond gastvrij te ontvangen. Dit doel wordt nagestreefd onder andere door het creƫren van een ontmoetingsplaats en het aantrekken van vrijwilligers. De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN (fiscaal nummer) luidt: 8163.12.850. Alle gegevens die voor de ANBI vereist zijn, staan vermeld op deze website.

Downloads: