Op 20 januari is Helen de Ruijter teruggetreden als secretaris van de stichting. Helen was ruim 3 jaar actief in deze functie en ook wekelijks nauw betrokken bij het vrijwilligerswerk. Zij wordt opgevolgd door Fred Booman. De stichting bedankt Helen hartelijk voor haar inzet en trouw.